Hoppa till innehåll

Varukorg

Laddar…

GDPR & Cookies

 

Integritetspolicy för www.artilleriet.se För att få information om dina personuppgifter, ändamålen och de parter som uppgifterna delas med, kontakta info@artilleriet.se

ÄGARE OCH DATAKONTROLLARE

Typer av data som samlas in
Ägaren tillhandahåller inte en lista över insamlade personuppgifter.
Fullständig information om varje typ av insamlad personlig information finns i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller i specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen. Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder den här webbplatsen. Om inte annat anges är all data som begärs av den här webbplatsen obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för webbplasten att tillhandahålla sina tjänster. I fall där webbplatsne specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, står det användarna fritt att inte kommunicera dessa uppgifter utan konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta Ägaren. 

COOKIES

När du besöker vår webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare med hjälp av cookies. Detta gör vi för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Den här informationen kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används mestadels för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Läs mer om vilka cookies vi använder samt ändra ditt samtycke här.  Du kan enkelt ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

LÄGE OCH PLATS FÖR BEHANDLING AV DATA

Metoder för bearbetning
Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller otillåten förstörelse av data. Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom ägaren, i vissa fall, kan uppgifterna vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer, involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom tredje- parttekniska tjänsteleverantörer, brevbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till Databehandlare av Ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras från ägaren när som helst.

PLATS

Uppgifterna behandlas på Ägarens verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns.

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än deras eget. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter, kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.

Användare har också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska Unionen eller till någon internationell organisation som styrs av folkrätten eller inrättad av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtagits av ägaren för att skydda sina uppgifter.

Om någon sådan överföring äger rum kan Användare ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga ägaren med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

RETENTIONSTID

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som det krävs av ändamålet de har samlats in för.

Därför: Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till fullgörandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts till fullo.
Personuppgifter som samlas in för ändamålen för ägarens legitima intressen ska bevaras så länge det behövs för att uppfylla sådana ändamål. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren eftersträvar i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.
Ägaren kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre period närhelst Användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte återkallas. Dessutom kan Ägaren vara skyldig att behålla Personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet kan därför inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

ANVÄNDARES RÄTTIGHETER

Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras data som behandlas av ägaren.
Användare har särskilt rätt att göra följande:
Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.

Invända mot bearbetning av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen sker på annan laglig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det dedikerade avsnittet nedan.

Få tillgång till deras data. Användare har rätt att få reda på om data behandlas av ägaren, få utlämnande angående vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av data som genomgår behandling.
Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten av sina uppgifter och begära att de uppdateras eller korrigeras.

Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla sina uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.
Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter erhålla radering av sina uppgifter från ägaren.

Ta emot deras data och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användare har rätt att ta emot sina uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att Uppgifterna behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen är baserad på Användarens samtycke, på ett avtal som Användaren ingår i eller på förpliktelser för detta.
Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att väcka talan inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.
 
Detaljer om rätten att invända mot behandling
När personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, vid utövande av en officiell myndighet som tillhör ägaren eller för ändamålen för de berättigade intressen som eftersträvas av ägaren, kan användarna invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras särskilda situation. motivera invändningen.

Användare måste dock veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan de när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att ta reda på huruvida ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan användare hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.
 
Hur man utövar dessa rättigheter
Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

YTTERLIGARE INFORMATION OM DATAINSAMLING OCH DATABEHANDLING

Rättsliga åtgärder
Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller i de stadier som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller de relaterade tjänsterna.
Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.
 
Ytterligare information om Användarens Personuppgifter
Utöver informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.
 
Systemloggar och underhåll
För drift- och underhållsändamål kan denna applikation och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) och använder andra personuppgifter (som IP-adressen) för detta ändamål.
 
Information som inte finns i denna policy
Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.
 
Hur "Do Not Track"-förfrågningar hanteras
Denna applikation stöder inte "Spåra inte"-förfrågningar.
För att avgöra om någon av tredjepartstjänsterna den använder uppfyller "Spåra inte"-förfrågningar, vänligen läs deras sekretesspolicy.
 
Ändringar av denna integritetspolicy
Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt i denna applikation och/eller - så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt - skicka ett meddelande till användarna via all kontaktinformation som är tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kolla denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.
 
Skulle ändringarna påverka behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av Användarens samtycke, ska Ägaren vid behov inhämta nytt samtycke från Användaren.


Artilleriet Interiors AB
Magasinsgatan 19, 41118, Göteborg

info@artilleriet.se